Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015


ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α΄- ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ και β΄- ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ.
                    ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
                                                      Νίκη  Καραγκούνη