Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Γκάζι 1 3.6.΄13

Π.Εικοσιπένταρχος
Ι.Παπαδοπούλου
Α.Σόφρα
Α.Αγγελίδου
Μ.Παπαδόπουλος

Ομαδική δημιουργία στο εργαστήρι. 10.6.΄13

Ομάδα Β΄

Ομαδική δημιουργία στο εργαστήρι.10.6.΄13

Ομάδα Α΄