Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

                                     ΚΥΒΙΣΜΟΣ - ΛΑΔΙ  Μιχ.Παπαδόπουλος


                                        σκίτσο