Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

άσκηση με κάρβουνο 1

άσκηση με κάρβουνο 2

"δενδρότητα" και συναισθηματική ανταπόκριση


Άσκηση "Προοπτικής"


Άσκηση "Δενδρότητα"


Άσκηση "Κάρβουνο"
Άσκηση "Δενδρότητα"