Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Άσκήσεις οπτικού αποκλεισμού και μεταφοράς χρώματος [Γιώργος Κ]


Νοηματικός Μεταμοντερνισμός [Γιώργος Κ]


Οπτικός αποκλεισμός [Γιώργος Κ]


Ανθρώπινη μορφή ΙΙ [Γιώργος Κ]


Ανθρώπινη μορφή Ι [Γιώργος Κ]


Οπτικός Αποκλεισμός Θέμα: Carousel [Γιώργος Κ]