Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Γκάζι..συνέχειαΓκάζι 3

Λόφος Λεβίδη 17.6.2013

Λ.Λεβίδη 1

Λ.Λεβίδη 2

Λόφος Λεβίδη

Λόφος Λεβίδη  1  (Χρ. Λυρίτση)

κολάζ

κολαζ 1
κολαζ 2